Godkendt til adoption

Efter at vi i nogen år forgæves havde forsøgt at få et barn, bestemte vi os for at søge om adoption af et udenlandsk barn. Vi sendte et ansøgningsskema til Adoption Center, hvorefter vi kun kunne vente på, at forundersøgelsen skulle gå igang.

Efter ca. seks måneder blev vi indkaldt til en samtale med en socialrådgiver på Nordjyllands Amt. Vi brugte en times tid på, at hun skulle forberede os på dét at adoptere og forberede os på de problemer, der er forbundet med at være forældre til et adoptivbarn. Naturligvis havde vi på forhånd selv diskuteret dette skridt og mange af aspekterne, så vi var forberedte på det meste. Det var - som de senere samtaler - en afslappet og meget behagelig samtale.

Efterfølgende var vi hver for sig til enesamtale med samme socialrådgiver, og afslutningsvis var hun på hjemmebesøg i vores lejlighed.

Sideløbende med samtalerne skulle vi indhente en omfattende lægeattest, ligesom vi skulle udfylde attester om vores økonomi.

Efter hjemmebesøget fik vi af vide, at socialrådgiveren på basis af samtalerne ville indstille os til godkendelse. Så var den første hurdle overstået.

Efter et stykke tid havde vi fået lægeerklæringerne på plads, og vores sag blev sendt videre til Aalborg Kommune. Kommunen skal give forhåndstilsagn om, at de vil give plejetilladelse, når man får et barn. Kommunen gav efter ca. en måned forhåndstilsagn, og den 21.maj '97 fik vi endelig brev fra Nordjyllands Amt om, at vi var godkendt. Godkendelsen var altså i hus ca. 1 år efter, vi indsendte ansøgningen.

Straks kontaktede vi Adoption Center for at få fastlagt, hvorfra vi skulle adoptere. Vi havde hjemmefra diskuteret mange lande, og var mest stemt for Korea eller Indien. Det viste sig desværre, at der var opstået store problemer med formidlingen fra Korea, hvilket også havde en negativ virkning på ventelisterne til at få barn fra andre lande, som vi havde i tankerne. Vi valgte derfor at undersøge ventetiderne ved DanAdopt, hvorefter vi bestemte os for at skifte organisation.

Da aftalen med DanAdopt faldt på plads, blev vores sag sendt til Nagpur i det centrale Indien.

DanAdopt oplyste, at ventetiden på at få et barn bragt i forslag var 12-24 måneder. Ventetiden er senere øget til 18 - 30 måneder.

Da vi fik barn i forslag den 11. februar 1999 var der gået næsten 21 måneder.