Adoption

Bolette Gunjita

Vi har adopteret Bolette og Camilla fra Indien. Under sagsforløbet havde vi stor glæde af andre adoptanters hjemmesider om emnet og har derfor valgt at lægge vores historie på nettet.

Vores historier er delt op i følgende afsnit:

Godkendt til adoption
Om perioden fra vi sendte vores ansøgning og indtil vi fik Bolette i forslag.

Barn i forslag
Om perioden fra vi fik Bolette i forslag og indtil vi tog til Kastrup for at hente hende.

Ankomst
Om den store dag, hvor vi hentede Bolette i Kastrup.

To må der til...
Om forløbet, da vi for anden gang søgte om godkendelse til adoption.

2. maj 2001 i Kastrup
Om den dag, da Bolette blev storesøster