Ansøgning - igen

Vi må jo siges at have endog særdeles gode erfaringer med det at adoptere. Vi har hele tiden været indstillet på at skulle forsøge endnu engang, så Bolette kan få en lillebror eller -søster. For at de skal have så meget glæde af hinanden som muligt, er det vores opfattelse, at aldersforskellen ikke skal være for stor. Dette - sammenholdt med den lidt lange "graviditet" - gør, at vi beslutter os for igen at indsende ansøgning om godkendelse. Vi ønsker at komme under den gamle ordning, som pr. 1. januar 2000 er erstattet af en ny procedure. Vi kender den gamle og er trygge ved dén. Vi ønsker at adoptere fra Bal Vikas i Mumbai, hvorfra også Bolette kommer.

Torsdag den 14. oktober 1999

Ansøgning sendes til DanAdopt.

Torsdag den 21. oktober 1999

DanAdopt ringer. Vi har glemt at vedlægge checken. (Pinligt!!!)

Fredag den 22. oktober 1999

Vi sender checken på kr. 13.000,-

Onsdag den 27. oktober 1999

Bekræftelse fra DanAdopt på modtagelse af gebyrer
Kopi af brev til Nordjyllands Amt om anmodning om forundersøgelse

Tirsdag den 2. november 1999

Brev fra Nordjyllands Amt: ”Vi forventer, at det vil vare ca. 4-5 måneder, før De kan komme til samtale”.

Onsdag den 15. marts 2000

Brev fra DanAdopt ang. gebyrforhøjelse.

Gebyret stiger med kr. 6.000,- for ansøgere, der ikke har barn i forslag pr. 1. april 2000. Gebyret er herefter kr. 72.000,-

Herudover stiger eskortgebyret pr. 1. april 2000 med kr. 3.000,- til i alt kr. 15.000,-.

Sådan bliver man 9.000,- fattigere….

Tirsdag den 11. april 2000

Brev fra Nordjyllands Amt om igangsættelse af forundersøgelse. Vi aftaler tid torsdag den 27. april kl. 9.00.

Vi skal indhente en række attester og udfylde helbredserklæring. Følgende dokumenter skal sendes til Nordjyllands Amt:

Onsdag den 12. april 2000

2 x attest på, at vi ikke har skatte- og bidragsrestance indhentes på Aalborg Kommune

Lørdag den 15. april 2000

Vi modtager attest på, at vi ikke modtager offentlig hjælp

Onsdag den 19. april 2000

Rykker skatteforvaltningen for 2 x attest på indkomst og formue i de seneste 2 år. Der er nu gået en uge, uden det er lykkedes kommunen at udskrive et skærmbillede…..

(Knappen hedder <Print Screen> - hvor svært kan det være?)

Lørdag den 22. april 2000

Vi modtager attest på indkomst og formue i de seneste 2 år

Mandag den 24. april 2000 (2. påskedag)

Vi sender alt til Nordjyllands Amt

Torsdag den 27. april 2000

Besøg af sagsbehandler fra Nordjyllands Amt. Samme sagsbehandler som i første adoptionssag.

En behagelig samtale på godt 2 timer, udfra hvilken hun vil indstille os til godkendelse. Samtalen drejer sig i høj grad om Bolette og naturligvis vores forhold til hende.

Tirsdag den 2. maj 2000

Vi modtager udskrift af journalen om besøget forleden. Ingen bemærkninger.

Onsdag den 10. maj 2000

Brev fra Nordjyllands Amt om, at de har sendt helbredspapirer til vore læger. Vi skal selv aftale tid for helbredsundersøgelse og skal selv betale for helbredsattesterne.

Mandag den 22. maj 2000

Morten hos lægen. Helbredsattest udfyldt. Intet at bemærke. Opkræves ikke betaling.

Mandag den 10. juli 2000

Sigrun hos lægen. Helbredsattest udfyldt. Intet at bemærke. Opkræves – og betaler – kr. 500,- for attesten.

Lørdag den 22. juli 2000

Brev fra Nordjyllands Amt. Sagen har været forelagt Adoptionssamrådet den 20. juli. Sagen er sendt til Aalborg Kommune for endelig udtalelse om, hvorvidt vi kan få plejetilladelse, når der kommer konkret barn i forslag til os.

Torsdag den 16. august 2000

Brev fra Nordjyllands Amt. Adoptionssamrådet har på møde 15.08.00 godkendt os til adoption af udenlandsk barn 0-36 måneder. Godkendelsen gælder for 2 år. Sagen er fremsendt til DanAdopt.

Lørdag den 18. august 2000

Brev fra DanAdopt, som vi skal kontakte for valg af land. Kort beskrivelse af fremtidig procedure i sagsbehandlingen. Vedlagt ventetidsoversigt (juni 2000) siger for Maharashtra-regionen:

"Ventetid til barn i forslag: 6-9 mdr.
Ventetid fra accept til hjemtagelse: 4-8 mdr."

Mandag den 20. august 2000

Ringer til DanAdopt. Meddeler, at vi ønsker at adoptere fra Bal Vikas, Mumbai. Får at vide, at vi ”inden længe” vil få brev med angivelse af, hvilke dokumenter vi skal fremskaffe, inden sagen klargøres og sendes til Indien. Medarbejderen nævner, at de nye regler bla. indebærer, at vi modtager papirer på barnet direkte fra DanAdopt. ”Det kan for nogen være problematisk, hvis man får papirer på et barn, der ligger udenfor ens godkendelse.”

Onsdag den 23. august 2000

Brev fra DanAdopt, dateret 21.08.00. Vores sag er nu registreret på ventelisten for Maharashtra. (Mumbai og Nagpur). En række dokumenter er vedlagt; vi skal udfylde og returnere.

”Vi skønner, at der går ca. 6-9 måneder før der kan stilles et konkret barn i forslag fra den dato DanAdopt har modtaget jeres godkendelsespapirer fra amtet” (Hvilket vel må være den 16. august….)

Tirsdag den 19. september 2000

Vi sender følgende til DanAdopt:

Fredag den 29. september 2000

Vi indbetaler første rate af formidlingsgebyret; kr. 15.000,- til DanAdopt.

Anden rate samt eskorteringsgebyr skal betales, når vi får barn i forslag. Dette beløber sig til yderligere kr. 59.000,-

Tirsdag den 10. oktober 2000

Vi modtager brev fra DanAdopt. Vores sag er nu sendt til DanAdopts kontakt i Mumbai. Vi vil blive kontaktet, når der er bragt et konkret barn i forslag.....

Tirsdag den 28. november 2000

Vi modtager brev fra DanAdopt, der varsler endnu en gebyrstigning. Med grund i satsregulering, den høje dollarkurs samt kurssikring forhøjes gebyret med kr. 10.000,- for familier, der får stillet barn i forslag efter 28. februar 2001. Herefter er gebyret kr. 82.000,-.

Som om det ikke var nok, forhøjes eskortgebyret fra 1. januar 2001 med yderligere 3.000,- til i alt 18.000,-.

Da vi indsendte ansøgning var gebyret kr. 66.000 og eskortgebyret kr. 12.000. Den samlede udgiftsstigning er altså kr. 22.000,- eller 28,2% på godt et år. Og det er da trods alt en del....

Lørdag den 13. januar 2001

Sørme!

Vi har fået en datter. Hun hedder Saraswati og er født den 28. januar 2000. Når hun kommer til Danmark, skal hun hedde Camilla.

Den lange ventetid er 4-6 måneder fra nu......

Processen er ændret siden vi fik Bolette i forslag. Dengang fik vi brev om, at der var sendt papirer til amtet, som vi skulle henvende os til for at aftale nærmere.

Denne gang er det "bare" at åbne et brev og så pludselig blive stillet over for det hele med oplysninger om barnet, billede og meget mere.

 

 

 

Og så til det rent praktiske:

En række papirer er vedlagt. Følgende skal underskrives på for notar i Skifteretten:

Herudover skal følgende dokumenter underskrives/fremskaffes:

Mandag den 15. januar 2001

Vi får en tid i retten hos notar.

Tirsdag den 16. januar 2001

De notariserede dokumenter afhentes i Skifteretten. Disse samt yderligere papirer sendes til DanAdopt.

Onsdag den 24. januar 2001

Vi modtager 2 Statements of Expenses, der begge skal underskrives for notar.
Dokumenterne har til formål at friholde Bal Vikas for udgifterne forbundet med sagsbehandlingen i Indien.

Torsdag den 25. januar 2001

De 2 Statements of Expenses underskrives for notar.

Lørdag den 27. januar 2001

Statements of Expenses modtages fra Retten og sendes straks til DanAdopt.

Vi betaler 2. rate af formidlingsgebyret (kr. 44.000,-) samt eskortgebyret (kr. 18.000,-).

Mandag den 5. marts 2001

Vi spørger DanAdopt, om der er udstedt NOC. Det er der(!), så vi ved da, at der sker noget i sagen. I vores første adoptionssag gik der ca. 2 1/2 måned fra udstedelse af NOC til vi stod med Bolette i vore arme.

Senere har vi set på CARA's hjemmeside, at NOC er udstedt den 16. februar.

Torsdag den 22. marts 2001

Vi modtager et brev fra DanAdopt. Der er nye billeder - og der står at retten har clearet vores sag den 14. marts, så vi kan forvente at få Camilla hjem i løbet af 4 -8 uger.

Tirsdag den 3. april 2001

En opringning til DanAdopt giver os datoen for Camillas forventede ankomst. Vi skal til Kastrup den 2. maj!!!!

Vi modtager plejetilladelse fra Aalborg Kommune.

Onsdag den 2. maj 2001